Yongpyong Resort
Address
25352 715, Olympic-ro, Daegwanryeong-myeon, Pyeongchang-
gun, Gangwon-do, Korea
Tel
+82-33-335-5757
Fax
+82-33-335-0160
Seoul office
Address
04174 34, Mapo-daero, Mapo-gu, Dowon Building 4th Floor,
Yongpyong Resort, Seoul, Korea
Tel
+82-2-3270-1212, 1257
Fax
+82-2-3270-1234